اهداف کلي

مطالب سایت

1- ارتقاء دانش و بينش آحاد وامت نسبت به تفکر اصيل فرهنگ علوي

2- تعميق و تقويت اعتقادات ديني بر اساس محبت و معرفت امام اميرالؤمنين علي (عليه السلام).

3- توسعه و گسترش اخلاق و رفتار اسلامي با تأسي رفتار علوي.

 4- تربيت نسلي برتر، در همه سطوح و اقشار جامعه جهت تبليغ مکتب علوي.

5- تحقيق و پژوهش در زمينه شناخت دقيق مباني و سيره علوي و دفاع از اصول مکتب علوي.

6- احياء ميراث مکتب علوي.

 

به منظور دستيابي به اهداف کلي فوق الذکر اهداف و روش هاي ذيل اجرايي مي گردد.

1- شناخت ابعاد مختلف امامت و ولايت

2- تربيت نيروي متخصص در سطوح علمي و تبليغي

3- تبيين دکترين حکومت اسلامي براساس مکتب علوي

 4- آسيب شناسي انسجام اسلامي از رهگذرمطالعه سيره معصومين عليهم السلام و رهنمودهاي انديشمندان و بزرگان جامعه درباره جايگاه مرجعيت اعتقادي، فکري، علمي و سياسي مکتب علوي

 5-بازخواني متون اسلامي و تبيين جايگاه غدير و بررسي و تحليل ابعاد گوناگون آن

6- ارائه طرح و برنامه براي تقويت يکپارچگي امت اسلامي با تکيه بر آموزه هاي اهل بيت عليهم السلام

7- تقويت و حمايت از متفکران، هنرمندان، نويسندگان و عناصر تأثيرگذار عرصه هاي فرهنگي امت اسلامي با تکيه بر آموزه هاي اهل بيت عليهم السلام

8- تدوين و ارائه طرح هاي گسترش معارف نهج البلاغه در حوزه هاي توليدات فرهنگي، ادبي، هنري و آموزشي

9- حمايت و پشتيباني از راه اندازي و ادامه کار مراکز آموزشي، پژوهشي، انتشاراتي، نمايشگاهها، اجلاسها، گردهمايي ها، در تبيين معارف اسلامي بر اساس آموزه هاي قرآن و عترت و نهج البلاغه

10- تبيين روشهاي مخاطب شناسي در سطوح مختلف و برنامه ريزي و تدوين محتواوبکار بستن و روشهاي کارشناسانه متناسب با آنان

11-نقد و بررسي و ارائه پاسخهاي علمي، پژوهشي، به شبهات مطروحه

12-راه اندازي پايگاه هاي آموزشي، پژوهشي، اطلاع رساني به صورت حضوري، نيمه حضوري و مجازي

 

چاپ