موسسه نهج البلاغه اصفهان
آدرس:
اصفهان خیابان عبدالرزاق خیابان سنبلستان جنب امام زادگان درب امام علیه السلام موسسه نهج البلاغه استان اصفهان

تلفن:
03134495630
نمابر:
03134495630
موبایل:
09133163569
سایر اطلاعات:

مؤسسه نهج البلاغه اصفهان" مؤسسه اي است پژوهشي، مطالعاتي، غير دولتي، غير سياسي و غيرانتفاعي که | با استفاده حداکثري از انديشمندان، پژوهشگران و صاحب نظران جهان اسلام و با تدوين طرح ها، پروژه ها و ارائه برنامه هاي متنوع تحقيقاتي، مطالعاتي، فرهنگي، آموزشي، باهمکاري و مشارکت و هماهنگي ساير مؤسسات و مجموعه هاي مشابه حقيقي و حقوقي با محور قرار دادن امامت و ولايت، تحقق اهداف طرح هاي ذيل را با رعايت مقررات و قوانين کلي نظام جمهوري اسلامي ايران پيگيري مي کند.